Udsugning til husdyrproduktion

 

KJ Klimateknik tilbyder et komplet sortiment af tag- og gulvudsugninger, der imødekommer behovene i alle konventionelle svineproduktioner desforuden indenfor kylling-, ægge- og pelsdyrproduktion.

Vil du vide mere?

Skriv os en besked og vi vil hjælpe dig med dine spørgsmål
Ring til os: 86 88 04 99

Torben Krog
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0221
mail: tk@kj-klimateknik.dk

Mogens Kaasgaard
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0223
mail:mka@kj-klimateknik.dk