KJ Klimateknik ønsker at levere miljø- og energiteknologi samt ydelser, der bidrager positivt til husdyrproducentens drift.