Biologisk luftrensning til husdyrproduktion

 

For at imødekomme, de til stadighed skærpede miljøkrav til husdyrproduktionen, kan det være nødvendigt at forsyne staldanlægget med et luftrensningsanlæg.

 

Til formålet tilbyder KJ Klimateknik miljøvenlig biologisk luftrensning til stalde, hvor udsugningsluften renses gennem en filterpakke, der overrisles med rent vand. Ved 100% luftrensning kan der opnås imponerende virkningsgrader med mindst 90% reduktion af ammoniak og 85% støv. Desuden kan rågassen fra stalden ikke lugtes i afgangsluften. Såfremt anlægget laves som delrensning, vil virkningsgraderne naturligvis ligge lavere.

 

Luftrensningsanlægget kan integreres i nye bygninger eller eftermonteres i eksisterende stalde.

 

Brochure om biologisk luftrensning

[vc_gallery interval=”3″ images=”5130,5129,5128″ img_size=”medium”]

KJ Klimateknik overtager aktiverne efter konkursboerne i hhv. Agrifarm Innovation og Agrifarm Construction. Ved samme lejlighed tiltræder ny bestyrelsesformand.

”Ventilationsområdet har de seneste år udviklet sig til i højere grad at handle om komplette klimaløsninger. I det perspektiv passer tilførslen af Agrifarms innovative staldkoncepter og luftrenser særdeles godt ind i KJ Klimateknik”, siger adm. direktør Allan Pedersen. Med den nye erhvervelse forventer Allan Pedersen, at man i endnu højere grad kan imødekomme den fremadsynede…

KJ Klimateknik og Munters i samarbejde om luftfiltrering

Virussygdomme som Fugleinfluenza og Newcastle Disease hæfter sig til vand/fugt og støv og spredes via luften. Munters har udviklet et koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke komme ind i stalden. Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene. Hos DanHatch har vi netop færdiggjort det første…

Barkholt Øko med nyt ventilationskoncept

Implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 har til mange landmænd og leverandører fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves. KJ Klimateknik har udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne. Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator.…

Førende økolog genvinder varmen

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende økologer Axel Månsson at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger får det absolut bedste vilkår i deres første 6 uger. ”Vores ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi”, siger Axel Månsson. Da stalden…

Er du forberedt på varmen i stalden?

Det er lige nu, der skal tænkes i køling! For at sikre den rette temperatur i stalden, uanset det skiftende udendørs klima, kan der være behov for tilsætning af køling og KJ Klimateknik tilbyder her højtrykskøling og sprinkleranlæg. Begge dele integreres i den samlede klimaløsning og styres automatisk af klimastyringen.   Et højtryksanlæg fra KJ…

Vi blev de første på markedet med en godkendt brandudsugning.

Som de første i DK, har KJ netop modtaget godkendelsen af deres ventilationsudsugning, så den fuldt ud lever op til Bygningsreglementets række af krav til brandsikring af bygninger og stalde.   Som det er bekendt, har implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og…

Vores direktør runder et skarpt hjørne.

Adm. direktør for KJ Klimateknik, Allan Pedersen, fylder 50 år den 5. april. Allan Pedersen købte ventilationsvirksomheden KJ Klimateknik i 2016 og overtog samtidig aktiviteterne fra den mangeårige strategiske samarbejdspartner Klima Design. Virksomheden i Thorning beskæftiger aktuelt 17 medarbejdere. Med stor dygtighed og en moderne ledelsesstil, har Allan Pedersen, i sine 5 år som ejerleder,…

5 års garanti på vores foderautomater!

Der er igennem årene solgt over 15.000 af KJ Klimatekniks velkendte foderautomat, Ergomat. Mange af dem fodrer stadig grise på 20. år og det vidner om en vis kvalitet.   Vi sætter handling bag ordene om, at ErgoMat er særdeles holdbar og indfører derfor 5 års garanti på foderautomaten.   Den leveres i tre størrelser fra…

Mød Trio Klimastyring

Intelligent KLIMASTYRING i fjerkræstalden!   KJ Klimateknik præsenterer den revolutionerende klimastyring fra Munters. Den styrer alle aspekter af staldklimaet for at opnå den bedste luftkvalitet og dyrevelfærd. Den håndterer intelligent dynamisk ventilation, kommer med en intuitiv brugergrænseflade og cloud-service.   Læs mere her:

Servicetekniker til vores udekørende team søges

Servicetekniker, der trives med at servicere husdyrproducenter! Vi søger en dygtig servicetekniker, der på selvstændig vis kan servicere ventilations- og klimaløsninger hos vores landbrugskunder. Din arbejdsdag vil være afvekslende med høj grad af frihed under ansvar. Du får din egen veludstyrede servicevogn stillet til rådighed. Arbejdsopgaverne vil navnlig omfatte: Servicering og montage af ventilations- og…