Undertryksventilation til stalde

 

En klassisk løsning er den rene undertryksventilation, hvor luften tages ind via loft- eller vægventiler.

Temperatur- og fugtsensorer i stalden giver impulser til styringsenheden, der sørger for, at mængden af indsugningsluft automatisk reguleres, så det ønskede klima i stalden opnås og bevares.