Ligetryksventilation til stalde

 

Såfremt staldene er sammenbyggede, meget tæt placerede på hinanden eller befinder sig i områder med kraftig vindpåvirkning, kan det være en fordel med et ligetryksanlæg.

Her monteres såvel en indsugningsenhed som en udsugningsenhed gennem taget i stalden.

Luftgennemstrømningen i begge enheder drives af aktive motorer, som reguleres automatisk via et af KJ Klimatekniks styringssystemer.