I forbindelse med nybyggeri valgte Jens Bøgild et komplet ventilationsanlæg fra KJ Klimateknik.

 

Der er her tale om en opformeringsbesætning, hvor staldene er konstrueret med kombi-diffus ventilation med KJ’s gangventiler. Staldene er udstyret med et antal Dr. Gemini styringer, der hver kontrollerer klimaet i to sektioner.

 

Ventilationsanlægget overvåges af et Dr. Mayday alarmsystem der, udover at sende alarm til 5 medarbejdere på gården, også har forbindelse til supportafdelingen hos KJ Klimateknik, hvorfra der hurtigt kan ydes assistance.