RENOVERING AF HØNSESTALDE

For at få plads til produktion af sine fremtidige æglæggere, indgik Jørgen Kongsted lejeaftale med Christian Thiim om leje af 4 bygninger i Skærbæk. Bygningerne, der oprindeligt havde været brugt til produktion af slagtekyllinger, skulle renoveres og tilpasses til produktion af opdrætshøns.

Jørgen Kongsted havde god erfaring med energivenlig ventilation fra KJ Klimateknik A/S og valgte også denne gang at bruge samme leverandør. I mellemtiden er KJ Klimateknik gået mere aktivt ind i fjerkræbranchen. Derfor endte det med en samlet løsning for ventilation, foderanlæg, styring af varme, lys og vand, der alt sammen styres af én central management-computer. Løsningen indeholder også en app-funktion, så alle funktioner kan overvåges og reguleres på distancen. App-delen har stor betydning for Jørgen Kongsted, i det hønsehusene ligger 1 times kørsel fra hans bopæl. Det giver iflg. Jørgen Kongsted overblik og tryghed i hverdagen.

Selve renoveringsprocessen foregik under vanskelige vilkår. Tidsplanen var meget presset og der var hård frost i og omkring de tomme huse. ”Jeg er meget imponeret over KJ Klimateknik og deres dygtige håndværkere, der gav den en skalle, så vi kom i mål, inden kyllingerne kom”, siger Jørgen Kongsted.

 

Fakta om Jørgen Kongsteds landbrug:

Producerer 15 mio. rugeæg/år

Produktion af 13 mio. kyllinger

Driver 320 hektar