I forbindelse med nybyggeri valgte Jens Bøgild et komplet ventilationsanlæg fra KJ Klimateknik.

Der er tale om en opformeringsbesætning, hvor staldene er konstrueret med kombi-diffus ventilation med KJ’s gangventiler. Staldene er udstyret med et antal Dr. Gemini styringer, der hver kontroller klimaet i to sektioner.

Ventilationsanlægget overvåges af et Dr. Mayday alarmsystem, der, udover at give alarm til 5 medarbejdere på gården, har forbindelse til supportafdelingen hos KJ Klimateknik, så der hurtigt kan ydes assistance herfra.