Ventilation & Klima

 

Frisk luft er en væsentlig forudsætning for, at dyrene trives i stalden. Utilstrækkelig eller varierende luftudskiftning har stor betydning for en række vigtige produktionsparametre. Her kan nævnes tilvækst, foderudnyttelse og sygdomme, og i yderste konsekvens dødeligheden blandt dyrene.

KJ Klimateknik har 30 års erfaring i rådgivning, produktion og levering af ventilation til husdyrstalde i det tempererede klimabælte. Med os som leverandør er du sikret et godt og stabilt indeklima året rundt.

Vil du vide mere?

Skriv os en besked og vi vil hjælpe dig med dine spørgsmål
Ring til os: +45 86 88 04 99

Torben Krog
Salg svin
tlf. +45 2069 0221
mail: tk@kj-klimateknik.dk

Allan Pedersen
Salg fjerkræ/Direktør
tlf. +45 8688 0499
mail: ape@kj-klimateknik.dk