Ventilation & klimastyring til stalde

 

 

Frisk luft er en væsentlig forudsætning for, at dyrene trives i stalden.

 

Utilstrækkelig eller varierende luftudskiftning har stor betydning for en række vigtige produktionsparametre.

Her kan nævnes tilvækst, foderudnyttelse og sygdomme og i yderste konsekvens, dødelighed blandt dyrene.

 

KJ Klimateknik har 30 års erfaring i rådgivning, produktion og levering af ventilation til husdyrstalde i det tempererede klimabælte. Med KJ som leverandør af staldventilation, er du garanteret et godt og stabilt indeklima i stalden året rundt.

 

KJ Klimateknik bygger på en filosofi om en bæredygtig og driftsikker husdyrproduktion. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle staldsystemer, der skåner miljøet, minimérer energiforbruget og sikrer, at dyrevelfærd, økonomi og miljø går hånd i hånd.

 

KJ Klimateknik er en brugerdreven, innovationsorienteret virksomhed indenfor sit forretningsgrundlag og sætter nytænkning og praktisk vinkling på højeste niveau. Vi arbejder tæt sammen med leverandører, kunder, videncentre, private eksperter m.fl.  og er bevidste om vores samfundsmæssige position og forpligtelse til at bidrage til det nære samfunds udvikling og velfærd.

 

Brochure Staldventilation & Klimastyring i stalde

Vil du vide mere?

Skriv os en besked og vi vil hjælpe dig med dine spørgsmål
Ring til os: 86 88 04 99

Jan Lyck
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0221
mail: jan@kj-klimateknik.dk

Thorsten Borregaard
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0223
mail: tbo@kj-klimateknik.dk