Biologisk luftrensning til husdyrproduktion

 

For at imødekomme, de til stadighed skærpede miljøkrav til husdyrproduktionen, kan det være nødvendigt at forsyne staldanlægget med et luftrensningsanlæg.

 

Til formålet tilbyder KJ Klimateknik miljøvenlig biologisk luftrensning til stalde, hvor udsugningsluften renses gennem en filterpakke, der overrisles med rent vand. Ved 100% luftrensning kan der opnås imponerende virkningsgrader med mindst 90% reduktion af ammoniak og 85% støv. Desuden kan rågassen fra stalden ikke lugtes i afgangsluften. Såfremt anlægget laves som delrensning, vil virkningsgraderne naturligvis ligge lavere.

 

Luftrensningsanlægget kan integreres i nye bygninger eller eftermonteres i eksisterende stalde.

 

Brochure om biologisk luftrensning

Vil du vide mere?

Skriv os en besked og vi vil hjælpe dig med dine spørgsmål
Ring til os: +45 86 88 04 99

Malene Jørgensen
Produktchef
tlf. 3017 8883
mail: mka@kj-klimateknik.dk

Allan Pedersen
Direktør
tlf. +45 8688 0499
mail: ape@kj-klimateknik.dk