Biologisk luftrensning til husdyrproduktion

For at imødekomme, de til stadighed skærpede miljøkrav til husdyrproduktionen, kan det være nødvendigt at forsyne staldanlægget med et luftrensningsanlæg.

 

Til formålet tilbyder KJ Klimateknik miljøvenlig biologisk luftrensning til stalde, hvor udsugningsluften renses gennem en filterpakke, der overrisles med rent vand. Ved 100% luftrensning kan der opnås imponerende virkningsgrader med mindst 90% reduktion af ammoniak og 85% støv. Desuden kan rågassen fra stalden ikke lugtes i afgangsluften. Såfremt anlægget laves som delrensning, vil virkningsgraderne naturligvis ligge lavere.

 

Luftrensningsanlægget kan integreres i nye bygninger eller eftermonteres i eksisterende stalde.

 

Se mere i vores brochure om biologisk luftrensning

Jan Lyck
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0221
mail: jan@kj-klimateknik.dk

 

 

Thorsten Borregaard
Salgsrådgiver
tlf. 2069 0223
mail:tbo@kj-klimateknik.dk