Salgs-, og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs-, og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra KJ Klimateknik A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og KJ Klimateknik A/S.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra KJ Klimateknik A/S. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra KJ Klimateknik A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark/GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og KJ Klimateknik A/S. Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra KJ Klimateknik A/S skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende kunne fremvise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til KJ Klimateknik A/S. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter, at du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, KJ Klimateknik A/S har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for KJ Klimateknik A/S.

Fortrydelsesret
KJ Klimateknik A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag, du modtager varen. Fortryder du købet, skal KJ Klimateknik A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentligt samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er ligeledes gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@kj-ventilation.dk 

Pris og betaling
I KJ Klimateknik A/S har du mulighed for at betale med Dankort samt internationale kreditkort. Alle priser i KJ Klimateknik A/S på web-adressen http://www.kj-ventilation.dk er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark "Carry On"(Fly) gældende rater.