Biologisk luftrensning på Grønhøj Forsøgsstation

 

I forbindelse med nybyggeri og tilbygning bliver det stadig oftere en forudsætning for miljøgodkendelsen, at man skal reducere emissionen af ammoniak. Der findes forskellige metoder til formålet med hver sine effekter, styrker og svagheder. Som mangeårig specialist i ventilation og arbejde med luft kan KJ Klimateknik nu også tilbyde et biologisk luftrensningsanlæg. Din store fordel som kunde er, at vi leverer en samlet løsning på luften både i og udenfor stalden, hvor miljø og energioptimering er i højsædet.

Ved hjælp af en kraftig ventilator suges afgangsluften fra svinestalden gennem to trykkamre og den 180 cm høje filterpakke. Filterpakken overrisles med det cirkulerede vand, hvorved luften renses. Der er således tale om en meget miljøvenlig luftrensning med rent vand, der dog holdes pH-stabilt af små mængder svovlsyre og N-hæmmer. Det specialdesignede sprinklersystem sørger for en effektiv drift med et lavt strøm- og vandforbrug.

Anlægget tilbydes i samarbejde med vores tyske underleverandør, der har over 400 anlæg kørende i Tyskland. Driftsstabilitet og –effektivitet har således vist sit værd.

KJ Klimateknik har netop nu et testanlæg i drift på Grønhøj Forsøgsstation. Der er tale om en såkaldt B-test, der sammen med A-testen, der er gennemført med succes i Tyskland, skal danne grundlag for en VERA-godkendelse og optag på Teknologilisten.

Ingen Svineri

 

I et kombi-diffust ventilationsanlæg åbner den supplerende ventil monteret i loftet, når udetemperaturen overstiger 19°C. I visse situationer opleves udfordringer med svineri i opholdszonen. Her har det vist sig effektivt at montere KJs specialdesignede loftsventil direkte over lejeområdet. Ventilen styres trinløst ved udetemperaturer mellem 16 og 19°C.

Forsøg gennemført af SEGES Svineproduktion har vist, at konceptet kan fjerne eller reducere svineriet i lejet betydeligt. Samtidig gav ”Direct-Air” en bedre luftkvalitet i opholdszonen, da CO2 koncentrationen var signifikant lavere end både kontrolsektionen og on/off regulerede loftventiler.

Seges meddelelse_1107

Landmand Henrik Svendsen, Årup Østergaard i Snedsted var ikke sen til at tage den nye løsning til sig, da han døjede med svineri i sine FRATS-stalde sidst i vækstperioden. ”Efter af have fået monteret ”Direct-Air” er grisene blevet betydeligt mere rene, og der er mere ro i stalden”, udtaler Henrik Svendsen. ”Siden, vi fik Direct-Air monteret, har grisene fået renere ører, så vi udgår rengøring af øremærker. I vores opformeringsbesætning er det vigtigt, at grisene ikke ligger i søle, hvilket kan medføre svidning af deres patter. Endvidere undgår vi den daglige tildeling af spåner og halm, hvilket har gjort gylleudslusning nemmere”, slutter Henrik Svendsen, der også oplever en friskere luft at gå i for de, der arbejder i stalden.

Nybyggeri

 

I forbindelse med nybyggeri valgte Jens Bøgild et komplet ventilationsanlæg fra KJ Klimateknik.

Der er tale om en opformeringsbesætning, hvor staldene er konstrueret med kombi-diffus ventilation med KJ´s gangventiler. Staldene er udstyret med et antal Dr. Gemini styringer, der hver kontrollerer klimaet i to sektioner.

Ventilationsanlægget overvåges af et Dr. Mayday alarmsystem, der udover at give alarm til 5 medarbejdere på garden, har forbindelse til supportafdelingen hos KJ Klimateknik, så der hurtigt kan ydes assistance.