Dr. Oxygen

 

Med Dr. Oxygen er det ​det muligt at styre efter fiskenes ideelle ilt-niveau.

Det ideelle ilt-niveau for fiskene er afhængig af temperaturen. Dette tager styringen højde for ved, at den automatisk styrer efter forskellige mg/l-værdier afhængig af den aktuelle temperatur.