KJ Klimateknik overtager aktiverne efter konkursboerne i hhv. Agrifarm Innovation og Agrifarm Construction. Ved samme lejlighed tiltræder ny bestyrelsesformand.

”Ventilationsområdet har de seneste år udviklet sig til i højere grad at handle om komplette klimaløsninger. I det perspektiv passer tilførslen af Agrifarms innovative staldkoncepter og luftrenser særdeles godt ind i KJ Klimateknik”, siger adm. direktør Allan Pedersen. Med den nye erhvervelse forventer Allan Pedersen, at man i endnu højere grad kan imødekomme den fremadsynede…

KJ Klimateknik og Munters i samarbejde om luftfiltrering

Virussygdomme som Fugleinfluenza og Newcastle Disease hæfter sig til vand/fugt og støv og spredes via luften. Munters har udviklet et koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke komme ind i stalden. Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene. Hos DanHatch har vi netop færdiggjort det første…

Barkholt Øko med nyt ventilationskoncept

Implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 har til mange landmænd og leverandører fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves. KJ Klimateknik har udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne. Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator.…

Førende økolog genvinder varmen

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende økologer Axel Månsson at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger får det absolut bedste vilkår i deres første 6 uger. ”Vores ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi”, siger Axel Månsson. Da stalden…

Er du forberedt på varmen i stalden?

Det er lige nu, der skal tænkes i køling! For at sikre den rette temperatur i stalden, uanset det skiftende udendørs klima, kan der være behov for tilsætning af køling og KJ Klimateknik tilbyder her højtrykskøling og sprinkleranlæg. Begge dele integreres i den samlede klimaløsning og styres automatisk af klimastyringen.   Et højtryksanlæg fra KJ…

Mød Trio Klimastyring

Intelligent KLIMASTYRING i fjerkræstalden!   KJ Klimateknik præsenterer den revolutionerende klimastyring fra Munters. Den styrer alle aspekter af staldklimaet for at opnå den bedste luftkvalitet og dyrevelfærd. Den håndterer intelligent dynamisk ventilation, kommer med en intuitiv brugergrænseflade og cloud-service.   Læs mere her:

Servicetekniker til vores udekørende team søges

Servicetekniker, der trives med at servicere husdyrproducenter! Vi søger en dygtig servicetekniker, der på selvstændig vis kan servicere ventilations- og klimaløsninger hos vores landbrugskunder. Din arbejdsdag vil være afvekslende med høj grad af frihed under ansvar. Du får din egen veludstyrede servicevogn stillet til rådighed. Arbejdsopgaverne vil navnlig omfatte: Servicering og montage af ventilations- og…

Højtrykskøling i stalden

S Æ S O N A K T U E L T !   Det er varmt i stalden 🌞 Et højtryksanlæg fra KJ Klimateknik skaber køleeffekt i stalden. Når varme udtrækkes fra den varme luft, afkøles den stabile luft hurtigt og ventilations-hastigheden reduceres øjeblikkeligt med energibesparelse til følge. Vi leverer løsninger med højtrykskøling inklusiv…

NORDIC – et nyt og banebrydende ventilationskoncept til fjerkræ

NORDIC   Et nyt banebrydende ventilationskoncept ved navn NORDIC skaber bedre produktionsresultater. Det genererer en ensartet og god luftfordeling i stalden via stjernedifussorer. Det har en høj rengøringsvenlighed, da udsugningsenhederne er placeret i væggen og varmeveksleren sikrer sikkerhed for tør strøelse.   Ventilationskonceptet er udviklet i forbindelse med etablering af Nordeuropas største slagtekyllingehus, hvor arealet…

Det bedste af det bedste hos KJ Klimateknik.

Innovationsprojekt løfter overvågning af staldklima op på et helt nyt niveau.   Det nye specialiserede klimaovervågningssystem har et kæmpestort eksport-potentiale. Det er blevet af større og større vigtighed for os, at vi også for alvor kommer ud på eksportmarkedet, så vi ikke bliver helt så afhængige af vores danske kunder. I forvejen er det nu…

KJ Klimateknik overtager Munters salg i Danmark

KJ Klimateknik har netop indgået et strategisk samarbejde med Munters, som er verdens største producent af ventilationsudstyr til landbruget. Samarbejdet indebærer, at salg og service af Munters løsninger til det danske fjerkræmarked, overtages af KJ Klimateknik. KJ Klimateknik bliver således eneforhandler til fjerkræsegmentet af Munters samlede produktportefølje, som fortsat vil blive markedsført under det navn,…