KJ Klimateknik råder over egen elektronikafdeling, der udvikler og producerer brugervenligt elektronisk udstyr, samt PC-software til kommunikation desangående.

Vi tilbyder et omfattende sortiment af elektroniske styrings- og overvågningsløsninger til landbrug, dambrug, havbrug og industri.

Vil du vide mere?

Skriv os en besked og vi vil hjælpe dig med dine spørgsmål
Ring til os: 86 88 04 99

Jens Grønbæk
Produktudvikling
tlf. 8688 0499
mail: jg@kj-klimateknik.dk