luftfiltrering KJ

KJ Klimateknik og Munters i samarbejde om luftfiltrering

Virussygdomme som Fugleinfluenza og Newcastle Disease hæfter sig til vand/fugt og støv og spredes via luften. Munters har udviklet et koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke komme ind i stalden. Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene. Hos DanHatch har vi netop færdiggjort det første…

Barkholt Øko med nyt ventilationskoncept

Implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 har til mange landmænd og leverandører fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves. KJ Klimateknik har udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne. Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator.…

Førende økolog genvinder varmen

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende økologer Axel Månsson at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger får det absolut bedste vilkår i deres første 6 uger. ”Vores ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi”, siger Axel Månsson. Da stalden…

Vores direktør runder et skarpt hjørne.

Adm. direktør for KJ Klimateknik, Allan Pedersen, fylder 50 år den 5. april. Allan Pedersen købte ventilationsvirksomheden KJ Klimateknik i 2016 og overtog samtidig aktiviteterne fra den mangeårige strategiske samarbejdspartner Klima Design. Virksomheden i Thorning beskæftiger aktuelt 17 medarbejdere. Med stor dygtighed og en moderne ledelsesstil, har Allan Pedersen, i sine 5 år som ejerleder,…

Mød Trio Klimastyring

Intelligent KLIMASTYRING i fjerkræstalden!   KJ Klimateknik præsenterer den revolutionerende klimastyring fra Munters. Den styrer alle aspekter af staldklimaet for at opnå den bedste luftkvalitet og dyrevelfærd. Den håndterer intelligent dynamisk ventilation, kommer med en intuitiv brugergrænseflade og cloud-service.   Læs mere her:

Servicetekniker til vores udekørende team søges

Servicetekniker, der trives med at servicere husdyrproducenter! Vi søger en dygtig servicetekniker, der på selvstændig vis kan servicere ventilations- og klimaløsninger hos vores landbrugskunder. Din arbejdsdag vil være afvekslende med høj grad af frihed under ansvar. Du får din egen veludstyrede servicevogn stillet til rådighed. Arbejdsopgaverne vil navnlig omfatte: Servicering og montage af ventilations- og…

En jule- og nytårshilsen fra KJ Klimateknik.

Du og dine nærmeste ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 2020 har været et spændende, men også udfordrende år for os. Vi er stolte af, at vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, også i 2020, har medvirket til at sikre vores leverancer af service til fødevareproduktionen, til trods for den turbulens, Corona…

Direct Air – ingen svineri i lejet!

Direct Air – et nyt ventilationsprincip til svinestalde, der reducerer svineri!   Opleves udfordringer med svineri i opholdszonen, har det vist sig særdeles effektivt at montere en specialdesignet loftsventil direkte over lejeområdet. I et kombi-diffust ventilationsanlæg åbner den supplerende ventil således trinløst, når udetemperaturen overstiger 19°C. Forsøg gennemført af SEGES har vist, at konceptet kan…

NORDIC – et nyt og banebrydende ventilationskoncept til fjerkræ

NORDIC   Et nyt banebrydende ventilationskoncept ved navn NORDIC skaber bedre produktionsresultater. Det genererer en ensartet og god luftfordeling i stalden via stjernedifussorer. Det har en høj rengøringsvenlighed, da udsugningsenhederne er placeret i væggen og varmeveksleren sikrer sikkerhed for tør strøelse.   Ventilationskonceptet er udviklet i forbindelse med etablering af Nordeuropas største slagtekyllingehus, hvor arealet…