KJ Klimateknik overtager aktiverne efter konkursboerne i hhv. Agrifarm Innovation og Agrifarm Construction. Ved samme lejlighed tiltræder ny bestyrelsesformand.

”Ventilationsområdet har de seneste år udviklet sig til i højere grad at handle om komplette klimaløsninger. I det perspektiv passer tilførslen af Agrifarms innovative staldkoncepter og luftrenser særdeles godt ind i KJ Klimateknik”, siger adm. direktør Allan Pedersen. Med den nye erhvervelse forventer Allan Pedersen, at man i endnu højere grad kan imødekomme den fremadsynede…