Biogas_660x500px-2

Baseret på mange års erfaring med luftrensning og ventilation har KJ Klimateknik udviklet én samlet løsning på hele ”luftpakken” til det professionelle biogasanlæg. Klik her, hvis du vil læse mere om, hvordan vi som samlet leverandør sikrer, at hele projektet med luftrensning og ventilation i biomassehaller og tanke spiller optimalt, ligesom luftrensning fra opgradering kan integreres.

Læs mere her

Per Fuglsang svineproduktion Mors
Fravænningsstald

Gris

KJ Klimateknik har 30 års erfaring i rådgivning, produktion og levering af ventilation til svineproducenter i det tempererede klimabælte. Med os som leverandør er du sikret et godt og stabilt indeklima året rundt.

Høns-2
Luftfiltrering hos DanHatch Midtskov
Læs om det nye koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke kommer ind i stalden. Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene.
Læs mere her:
miljoevenlig

KJ Klimateknik skaber Klima- og Farm Management løsninger, der bygger på en filosofi om en bæredygtig og driftsikker husdyrproduktion.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle staldsystemer, der skåner klimaet, minimerer energiforbruget og samtidig sikrer, at dyrevelfærd, økonomi og miljø går hånd i hånd.

samarbejde

Vælger du KJ Klimateknik som din leverandør, så vælger du ikke blot at samarbejde med en stærk lille organisation med kort kommandovej.

Du vælger også høj faglighed, lydhørhed og 30 års ekspertviden udi at finde fleksible løsninger med udgangspunkt i netop dine behov.

KJ Klimateknik overtager aktiverne efter konkursboerne i hhv. Agrifarm Innovation og Agrifarm Construction. Ved samme lejlighed tiltræder ny bestyrelsesformand.

”Ventilationsområdet har de seneste år udviklet sig til i højere grad at handle om komplette klimaløsninger. I det perspektiv passer tilførslen af Agrifarms innovative staldkoncepter og luftrenser særdeles godt ind i KJ Klimateknik”, siger adm. direktør Allan Pedersen. Med den nye erhvervelse forventer Allan Pedersen, at man i endnu højere grad kan imødekomme den fremadsynede…

Læs mere
luftfiltrering KJ

KJ Klimateknik og Munters i samarbejde om luftfiltrering

Virussygdomme som Fugleinfluenza og Newcastle Disease hæfter sig til vand/fugt og støv og spredes via luften. Munters har udviklet et koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke komme ind i stalden. Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene. Hos DanHatch har vi netop færdiggjort det første…

Læs mere

Barkholt Øko med nyt ventilationskoncept

Implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 har til mange landmænd og leverandører fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves. KJ Klimateknik har udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne. Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator.…

Læs mere

Førende økolog genvinder varmen

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende økologer Axel Månsson at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger får det absolut bedste vilkår i deres første 6 uger. ”Vores ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi”, siger Axel Månsson. Da stalden…

Læs mere

Er du forberedt på varmen i stalden?

Det er lige nu, der skal tænkes i køling! For at sikre den rette temperatur i stalden, uanset det skiftende udendørs klima, kan der være behov for tilsætning af køling og KJ Klimateknik tilbyder her højtrykskøling og sprinkleranlæg. Begge dele integreres i den samlede klimaløsning og styres automatisk af klimastyringen.   Et højtryksanlæg fra KJ…

Læs mere

Vi blev de første på markedet med en godkendt brandudsugning.

Som de første i DK, har KJ netop modtaget godkendelsen af deres ventilationsudsugning, så den fuldt ud lever op til Bygningsreglementets række af krav til brandsikring af bygninger og stalde.   Som det er bekendt, har implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og…

Læs mere

Vores direktør runder et skarpt hjørne.

Adm. direktør for KJ Klimateknik, Allan Pedersen, fylder 50 år den 5. april. Allan Pedersen købte ventilationsvirksomheden KJ Klimateknik i 2016 og overtog samtidig aktiviteterne fra den mangeårige strategiske samarbejdspartner Klima Design. Virksomheden i Thorning beskæftiger aktuelt 17 medarbejdere. Med stor dygtighed og en moderne ledelsesstil, har Allan Pedersen, i sine 5 år som ejerleder,…

Læs mere

5 års garanti på vores foderautomater!

Der er igennem årene solgt over 15.000 af KJ Klimatekniks velkendte foderautomat, Ergomat. Mange af dem fodrer stadig grise på 20. år og det vidner om en vis kvalitet.   Vi sætter handling bag ordene om, at ErgoMat er særdeles holdbar og indfører derfor 5 års garanti på foderautomaten.   Den leveres i tre størrelser fra…

Læs mere

Mød Trio Klimastyring

Intelligent KLIMASTYRING i fjerkræstalden!   KJ Klimateknik præsenterer den revolutionerende klimastyring fra Munters. Den styrer alle aspekter af staldklimaet for at opnå den bedste luftkvalitet og dyrevelfærd. Den håndterer intelligent dynamisk ventilation, kommer med en intuitiv brugergrænseflade og cloud-service.   Læs mere her:

Læs mere

Servicetekniker til vores udekørende team søges

Servicetekniker, der trives med at servicere husdyrproducenter! Vi søger en dygtig servicetekniker, der på selvstændig vis kan servicere ventilations- og klimaløsninger hos vores landbrugskunder. Din arbejdsdag vil være afvekslende med høj grad af frihed under ansvar. Du får din egen veludstyrede servicevogn stillet til rådighed. Arbejdsopgaverne vil navnlig omfatte: Servicering og montage af ventilations- og…

Læs mere

En jule- og nytårshilsen fra KJ Klimateknik.

Du og dine nærmeste ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 2020 har været et spændende, men også udfordrende år for os. Vi er stolte af, at vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, også i 2020, har medvirket til at sikre vores leverancer af service til fødevareproduktionen, til trods for den turbulens, Corona…

Læs mere

70% i besparelse på el-regningen!

Reducér strømforbruget med op til 70 % ved at udskifte TRIAC-motorerne i ventilationen med EC-motorer.   EC-motorer er ganske vist lidt dyrere end TRIAC- og frekvensregulerede motorer, men med de energibesparelser, der er tale om, lover KJ Klimateknik en tilbagebetalingstid på to – fem år for merinvesteringen. Er der tale om en ældre motor, der…

Læs mere

Højtrykskøling i stalden

S Æ S O N A K T U E L T !   Det er varmt i stalden 🌞 Et højtryksanlæg fra KJ Klimateknik skaber køleeffekt i stalden. Når varme udtrækkes fra den varme luft, afkøles den stabile luft hurtigt og ventilations-hastigheden reduceres øjeblikkeligt med energibesparelse til følge. Vi leverer løsninger med højtrykskøling inklusiv…

Læs mere

Direct Air – ingen svineri i lejet!

Direct Air – et nyt ventilationsprincip til svinestalde, der reducerer svineri!   Opleves udfordringer med svineri i opholdszonen, har det vist sig særdeles effektivt at montere en specialdesignet loftsventil direkte over lejeområdet. I et kombi-diffust ventilationsanlæg åbner den supplerende ventil således trinløst, når udetemperaturen overstiger 19°C. Forsøg gennemført af SEGES har vist, at konceptet kan…

Læs mere

NORDIC – et nyt og banebrydende ventilationskoncept til fjerkræ

NORDIC   Et nyt banebrydende ventilationskoncept ved navn NORDIC skaber bedre produktionsresultater. Det genererer en ensartet og god luftfordeling i stalden via stjernedifussorer. Det har en høj rengøringsvenlighed, da udsugningsenhederne er placeret i væggen og varmeveksleren sikrer sikkerhed for tør strøelse.   Ventilationskonceptet er udviklet i forbindelse med etablering af Nordeuropas største slagtekyllingehus, hvor arealet…

Læs mere